nạp Đột Kích
Chọn gói nạp

(Dành riêng cho thẻ cào viettel)

Vcoin x 40
Vcoin x 160
Vcoin x 960
Vcoin x 1280
Vcoin x 3840
Vcoin x 7680
* Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày nạp thẻ
** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ
Đột Kích
Download