nạp Quân Văn Trường
Chọn gói nạp

(Dành riêng cho thẻ cào viettel)

Kim Nguyên Bảo x 140
Kim Nguyên Bảo x 460
Kim Nguyên Bảo x 1960
Kim Nguyên Bảo x 2280
Kim Nguyên Bảo x 5840
Kim Nguyên Bảo x 10680
* Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày nạp thẻ
** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ
Quân Văn Trường
Download